Image

SERVEIS

CONSULTORIA I ASSESSORIA D’ASSEGURANCES PER A PARTICULARS I EMPRESES

Collell & Bou corredoria d’assegurances som assessors independents en la contractació d’assegurances i oferim als nostres clients un tracte molt personal i de proximitat en tot moment, amb professionalitat i la màxima imparcialitat.

Anàlisi i gestió de riscs per a la contractació de pòlisses d’assegurança, seleccionant d’entre la més àmplia gamma de productes que segons el nostre criteri professional ofereixen les companyies asseguradores més solvents del mercat. Valorem les necessitats del client, juntament amb el mateix assegurat, per tal d’ajustar el producte que més l’hi convingui i no duplicar cobertures o garanties que ocasionin un cost afegit a l’assegurat.
L’imparcialitat a l’hora de buscar el millor producte per al client a les diferents companyies és un punt molt important i un valor afegit que diferencía el treball d’un corredor d’assegurances, que pot assessorar i mediar en diferents companyies sense interessos particulars, on cada assegurat té l’última paraula i pot escollir el producte i la companyia que mes l’hi convingui i s’adapti a les seves necessitats.

Seguiment i actualització de les pòlisses contractades, assessorant als nostres clients sobre els seus drets i obligacions en relació amb els contractes.

Gestió de sinistres, el fonament del contracte d’assegurances, és quan el client necessita en major grau de l’eficiència i eficàcia d’un professional del sector assegurador, per tal de poder-lo assessorar i informar dels passos que cal fer en cada moment, així com realitzar els tràmits i contacte amb la companyia asseguradora, facilitant les tasques als nostres assegurats, i fent el seguiment del sinistre fins al seu tancament per tal de que tingui la indemnització correcta i ajustada al seu cas.

IMPORTANT: Cal tenir en compte que un dels factors mes determinants avui en dia per evitar possibles problemes en les valoracions dels sinistres, es que l’informació registrada en la pòlissa es correspongui amb la realitat. Que els capitals contractats siguin els adecuats i que les mesures de seguretat i proteccions físiques estiguin correctament detallades a la pòlissa.

Quan el risc assegurat no està correctament informat o detallat, té moltes possibilitats de ser refusat o de que l’hi sigui aplicada una regla proporcional en la resolució d’un sinistre.